ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ HATHA & RAJA YOGA

MASTER 500 ΩΡΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ (πιστοποίηση 200ryt)

Πρώτος τρόπος

Να έχετε ολοκληρώσει εκπαίδευση δασκάλων Χάθα Γιόγκα 200 ωρών σε οποιαδήποτε σχολή στον κόσμο χωρίς πιστοποίηση Yoga Alliance International (Indianαλλά με πιστοποίηση  Yoga Alliance (U.S.A.) η I.YT.A

Αναβάθμιση απλή του διπλώματος σας χωρίς εξετάσεις ..

Έκδοση δηλαδή νέου πιστοποιητικού του Yoga and Budo Center με το logo του Yoga Alliance International (Indian)

Σημ: Φυσικά για τους απόφοιτους του Yoga and Budo Center με πιστοποίηση Y.A.I. δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Δεύτερος τρόπος

Να έχετε ολοκληρώσει εκπαίδευση δασκάλων Χάθα Γιόγκα 200 ωρών σε οποιαδήποτε σχολή στον κόσμο αλλά χωρίς πιστοποίηση Yoga Alliance International (Indian) η Yoga Alliance (U.S.A.) η I.YT.A

Αναβάθμιση του διπλώματος σας (έκδοση νέου διπλώματος ) δίνοντας  εξετάσεις ένα μάθημα διδακτικής.

Έκδοση νέου πιστοποιητικού με το logo του Yoga Alliance International (Indian)

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ (αναβάθμιση σε 300ryt)

1.      Φυσικά έχετε ήδη πιστοποιημένη εκπαίδευση 200h πλέον από εμάς

2.      Παρακολουθείτε την παρακάτω θεματική ενότητα των 100 ωρών στο Yoga and Budo Center

Η Ψυχολογία στην Γιόγκα.. Μέσα και πέρα από το Matrix (60 ωρες)

Προσπάθεια διαχωρισμού συνειδητού και υποσυνειδήτου νου  (ένα μοντέλο κατανόησης) / Γνωριμία με την ετεροϋποβολη /  Η ιεράρχηση των αναγκών συμφωνά με την Ουμανιστικη Ψυχολογία /  Θετική σκέψη / Χαλάρωση: το όχημα που μας μεταφέρει στο υποσυνείδητο (μέθοδοι  και προχωρημένες εφαρμογές) / Νοητικές εικόνες η  σκεπτομορφές. / Το διάγραμμα της πορείας για την πραγματοποίηση των σκοπών μας  / Ο νομός της έλξης στο υποσυνείδητο και πως να τον ελέγξουμε / Αναστολές – οι αρνητικές δυνάμεις του υποσυνειδήτου και πως δημιουργούνται / Ψεύτικες ψυχοσωματικές καταστάσεις (άγχος – στρες – τρακ) / Αρνητικά συναισθήματα (πως δημιουργούνται και κυρίως πως τα αντιμετωπίζουμε) /  Αυτοανάλυση και αλλαγή πεποιθήσεων / Ξύπνημα των ανώτερων κέντρων συνειδητότητας (εξαγνισμός κινήτρων) / Πεποιθήσεις – το βαθύτερο εμπόδιο  / Θετική υποβολή / Πνευματικός μεταβολισμός / Αποτελεσματική επικοινωνία με  τα  περιβάλλοντα /  Η δύναμη της θέλησης / Αυτεπίγνωση / Αναπτύσσοντας την διαίσθηση και την ενόραση.

 Η Φιλοσοφία της Γιόγκα μέσα από τα Sutras του Πατάντζαλι (45 ωρες)

Μέσα από την Βεδαντική διδασκαλία, την Samkhya philosophy και τα Yoga Sūtras του Patañjali  μελετάμε για τον σκοπό της ζωής, την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό (DVAITA, VISISTA DVAITA, ADVAITA), τα πέντε σώματα του ανθρώπου – kosha, τα kleshas, τις Samskaras, τον κύκλο των Vrittis, τους νόμους του Karma, του Dharma και της αγάπης , την σχέση της μοίρας με την ελεύθερη βούληση, τα 3 Gunas (sattva, rajas & tamas ), τα εμπόδια στην πνευματική εξέλιξη, τι ακριβώς είναι πνευματική προσπάθεια κ.α.

 

 

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ (αναβάθμιση σε 400ryt)

1        Φυσικά έχετε πλέον πιστοποιημένη εκπαίδευση 300h από το Yoga and Budo Center

 

2        Προσθέτετε 100 ώρες εκπαίδευσης σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα όπως:

- Γιόγκα και ορθοπεδικές παθήσεις, (15 ώρες) με την Σοφία Νερομηλιώτη.

- Γιόγκα και εγκυμοσύνη, (30 ώρες) με την Άννα Κονοβέση

- Γιόγκα και παιδιά, (30 ώρες) με την Σταυρούλα Καρτσακλή

- Partner Acro yoga, (7 ώρες) με τις Αλεξάνδρα Λιγνού και Αννα Γουβιανάκη

- Γιόγκα και τρίτη ηλικία, (15 ώρες) με τις Σοφία Νερομηλιώτη και Αναστασία Ραντιλάκη

- Γιόγκα, διατροφή, υγεία και άσκηση (15 ώρες) με την Άννα Γουβιανάκη

- Vinyasa (6 ώρες) με τις Αλεξάνδρα Λιγνού και Εσθης Ωρολογά

κ.α.

 Σημ: μετράνε και τα μετεκπαιδευτικά που έχετε κάνει σε οποιονδήποτε χώρο

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ (Master 500ryt)

1.      Φυσικά έχετε πιστοποιημένη εκπαίδευση πλέον 400h από το Yoga and Budo Center

2.     Προσθέτετε άλλες 100 ώρες μες τον εξής τρόπο (επιλέγοντας)

Προχωρημένες σπουδές πανω στις σωματικές ασκήσεις της Γιόγκα και την αναπνοή απο την  Raja Yoga (3ο σκαλοπάτι - asana & 4ο σκαλοπάτι - pranayama) καθώς και όλες οι πληροφορίες της επιστήμης της διδακτικής - μεθοδικής προσαρμοσμένες πανω στην διδασκαλιά ενός μαθήματος Χαθα και Ραντζα Γιόγκα. Φυσικά όλα δοσμένα απο επιστήμονες Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που είναι συγχρόνως και δάσκαλοι της Γιόγκα που θα συνδυάσουν με τον καλύτερο τρόπο την παράδοση (τις οδηγίες του ιδρυτή της Ραντζα Γιόγκα του Πατάντζαλι) με την επιστήμη (σύγχρονες έρευνες στον χωρο της κινησιολογίας, της εργοφυσιολογία και της βιοιατρικής) .

Πλήρης ανάλυση όλων των προχωρημένων ASANA καθώς και των παραλλαγών τους.  Ανατομία μυοσκελετικού και ερειστικού συστήματος την ώρα της ASANA.

Η διδασκαλία των asana γίνεται με παρουσίαση από power point της ίδιας της άσκησης αλλά και του ανατομικού της χάρτη , με προσωπική επίδειξη από τους δασκάλους, με περιγραφή πάνω σε ζωντανό μοντέλο, με την διδασκαλία της από κάθε σπουδαστή σε ομάδα 3- 4 συμμαθητών του και περιλαμβάνει επιγραμματικά: Τις κατηγορίες των στάσεων. Την διαφορά δυναμικών και στατικών ασκήσεων. Κανόνες ασφαλείας. Αρχές ποιοτικής εκτέλεσης. Πως εντοπίζουμε τα σφάλματα ευθυγράμμισης. Αρχές ευθυγράμμισης (Assisting and Adjusting). Για κάθε άσκηση ξεχωριστά το σανσκριτικό της όνομα, την πλήρη περιγραφή της (καθώς και πως μπαίνουμε και βγαίνουμε με ασφάλεια), ποιοι μύες διατείνονται, ποιοι μύες βρίσκονται σε σύσπαση, το σωστό στήσιμο της σπονδυλικής στήλης, το σωστό στήσιμο όλων των αρθρώσεων, την επίδραση της πέρα από μυϊκό και ερειστικό σε πεπτικό, νευρικό , ενδοκρινικό, αναπνευστικό, κυκλοφορικό και αναπαραγωγικό. Ποια είναι τα πέντε κλειδιά με τα οποία ξεκλειδώνουμε το Pranamaya kosha (ενεργειακά περάσματα, μούντρες, μάντρας, τσάκρας και η ενεργειακή ψυχολογία – ανατομία τους, προχωρημένες αναπνευστικές τεχνικές  - pranayama). Πως μπορούμε να συνδυάσουμε, οφέλη και αντενδείξεις σε σωματικό, ενεργειακό και συναισθηματικό επίπεδο, σε ποιο μάθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί (αρχαρίων, μεσαίων, προχωρημένων), σε ποιο σημείο του μαθήματος (αρχή, μέση , τέλος), που θα συγκεντρώσουμε την σκέψη μας κ.α.

Ανατομία των koshas (των οχημάτων του Atman και η αλληλεπίδραση τους την ώρα των ασκήσεων)

Οι πέντε αποθήκες της Pranas στο σώμα μας (Vayus) και πως μπορούμε να μεταφέρουμε την Mahaprana σε αυτές μέσω των σωματικών ασκήσεων, αναπνοών και των Μούντρας.

Τα προχωρημένα στάδια της εναλλασσόμενης αναπνοής και ο συνδυασμός τους με τις «μυστικές»  τεχνικές των Bandhas για το ξύπνημα της Κουνταλίνη

Διδακτική των ασκήσεων και πλήρης ανατροφοδότηση στον τρόπο. Αναφερόμαστε εδώ γενικότερα στην επιστήμη της διδακτικής προσαρμοσμένη πάνω στην διδασκαλία της Χάθα Γιόγκα ως ένα οργανωμένο μάθημα και ακόμη ειδικότερα στην διδασκαλία των Asana καταρχάς ως σωματικών δεξιοτήτων. Επιγραμματικά τα κυριότερα θέματα μας είναι: Η μεθοδική της διδακτικής στην Χάθα Γιόγκα (Το γενικό πλαίσιο του μαθήματος, τα βήματα που πρέπει να γίνουν στο μάθημα, η οργάνωση του μαθήματος, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, η αξιολόγηση του μαθήματος), βασικές αρχές διδασκαλίας (αρχή της ενεργητικής μάθησης, της διεπιστημονικότητας της διδασκαλίας, της καταλληλότητας, της κατάλληλα δομημένης διάρθρωσης και της ενσωμάτωσης, της προσέγγιση στην ζωή, την αρχή της κατανόησης, της παραστατικότητας, την διαφοροποίηση και εξατομίκευση, την αρχή της ατομικής δράσης, της συνεχούς επανάληψης), την ανατροφοδότηση (εσωτερική και εξωτερική), μεθόδους (ολική, μερική η τμηματική, ολική – τμηματική – ολική), στυλ διδασκαλίας ( τα θετικά του  δημοκρατικού (μαθητοκεντρικού) στιλ διδασκαλίας σε σχέση με το αυταρχικό (δασκαλοκεντρικό) στιλ διδασκαλίας), αρχές καθορισμού του στόχου γα την οργάνωση ενός μαθήματος, μεθοδολογία και διδακτική σε διαφορετικές ηλικίες, κανόνες ασφαλείας, πώς να δημιουργούμε ένα ευχάριστο μάθημα.

Παρακολούθηση – μαθητεία κοντά σε προχωρημένους δασκάλους

Διδακτική σε τμήματα αρχαρίων και μεσαίων

 

3 Ειδικά για το επίπεδο master των 500 ωρών δίνεται στο τέλος και γραπτές εξετάσεις καθώς και εξετάσεις σε ένα μάθημα διδακτικής

Σημ: Ποια είναι η Yoga Alliance International

Η ΥΑΙ είναι μια οργάνωση γιόγκα παγκοσμίου φήμης που έχει αναγνωριστεί από την κυβέρνηση της Ινδίας.

Έχει ιδρυθεί από τον Swami Vidyananda και ο βασικός σκοπός της οργάνωσης ήταν να δημιουργηθούν τα ελάχιστα κριτήρια για τους δασκάλους γιόγκα και τις σχολές δασκάλων, καθώς και η υποστήριξη στη συνεχή εκπαίδευση στη γιόγκα.

 Είναι μια οργάνωση που είναι αφιερωμένη στη διάδοση και την υποστήριξη των αυθεντικών παραδόσεων της Γιόγκα ανά τον κόσμο.

 Από την ίδρυσή της έχει τονίσει τον αμοιβαίο σεβασμό, την ευαισθησία και την στήριξη των διαφορετικών συστημάτων και παραδόσεων στη γιόγκα.

 Τα πρότυπά της έχουν ως στόχο να ρυθμίσουν τη βιομηχανία της Γιόγκα και να υποστηρίξουν την ακεραιότητα των δασκάλων της γιόγκα και των σχολών που εκπαιδεύουν δασκάλους.

 Παρέχει παγκόσμια αναγνώριση των σχολών και των δασκάλων που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία.

Ιδρυτής και πρόεδρος της Yoga Alliance International (YAI) είναι ο Grand Master στη Hatha Yoga, Swami Vidyananda

Ο Swami Vidyananda έχει εκπαιδευτεί με τον παραδοσιακό Ινδικό γιόγκικο τρόπο, μέσω της μαθητείας του κοντά σε μάστερ γιόγκα της Ινδίας και ανώνυμους ασκητές στα Ιμαλάϊα.

Γεννήθηκε στο βαθιά πνευματικό περιβάλλον της Datiya, μια περιοχή στη Madhya Pradesh, στην Ινδία, που αναγνωρίζεται ως ένα από τα 17 ιερά κέντρα της Τάντρα στην Ινδία.

Ο πρώτος του γκουρού ήταν ο πατέρας του, Sri Harihar Goswami, ένας αξιοσέβαστος και αφιερωμένος γιόγκι, ιδρυτής της Yoga Mandir of Datiya. Αργότερα σπούδασε Κουνταλίνι Γιόγκα δίπλα στον Paramhansa Swami Satyanand, τον διάσημο ιδρυτή της Bihar School of Yoga. Αργότερα μαθήτευσε δίπλα στον Swami Rama, τον αείμνηστο ιδρυτή του Ινστιτούτου των Ιμαλάϊων. Στα Ιμαλάϊα ο σουάμι διδάχθηκε απόκρυφες τεχνικές διαλογισμού δίπλα σε Θιβετάνους μάστερ.

Ανάμεσα στα βραβεία και τίτλους που έχει λάβει είναι και το ανώτατο βραβείο Bhaskar Award, από την  Bharat Nirman. 

Είναι επίσης ο επίτιμος πρόεδρος του παγκόσμιου συμβουλίου Γιόγκα της διεθνούς Ομοσπονδίας Γιόγκα (World Yoga Council of the International Yoga Federation), ο οργανισμός που παρέχει τα πρότυπα και την αναγνώριση για του επαγγελματίες δασκάλους γιόγκα διεθνώς.

Το Yoga and Budo Center είναι αναγνωρισμένο από την Y.A.I. έχει δικαίωμα να πιστοποιεί δασκάλους 100 – 300 – 500 ωρών με την έγκριση της Y.A.I. ενώ ο διευθυντής σπουδών και επιστημονικός υπεύθυνος του Yoga and Budo Center Ανδρέας Προβελέγγιος είναι πιστοποιημένος δάσκαλος από την Y.A.I. στο επίπεδο του master (Master Transformational and Hatha Yoga & Meditation TeacherMaster Level 500h of  Y.A.I. (Indian).